MET WIE WERKEN WE SAMEN?

WAM is een project dat nauw samenwerkt met verschillende organisaties. Dit doen we omdat we zoveel mogelijk expertise in huis willen hebben. Zo kunnen de trajectgezellen bij elkaar informatie opvragen wanneer zij een vraag krijgen die buiten hun kennis ligt. Verder zorgt deze nauwe samenwerking er ook voor dat we jouw minder snel moeten doorverwijzen naar andere hulpverleners. We gaan dus eerst samen met jou aan de slag en bekijken dan welke noden je hebt. Als blijkt dat er nog extra expertise nodig is vanuit andere diensten, dan zetten we samen met jou de stap naar het verbreden van je netwerk. Maar we blijven steeds naast jou staan. Benieuwd met wie wij samenwerken? 

MET DE STEUN VAN: